info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 14:56
kontakt
BROADGAT

Komunikaty

21/06/22 16:30 brak uprawnień BROAD GATE SA (10/2022) Nałożenie na Emitenta przez Zarząd GPW kary upomnienia
20/06/22 18:37 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BROAD GATE
03/06/22 20:03 brak uprawnień BROAD GATE SA (9/2022) Przedłużenie okresu zawieszenia obrotu akcjami Emitenta
27/05/22 19:26 brak uprawnień BROAD GATE SA (8/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020 i 2021
16/05/22 22:40 brak uprawnień BROAD GATE SA (7/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
22/04/22 09:20 brak uprawnień BROAD GATE SA (6/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
09:17 brak uprawnień BROAD GATE SA (5/2022) Zawarcie umowy z firmą audytorską
29/03/22 12:43 brak uprawnień BROAD GATE SA (4/2022) Zmiana adresu Emitenta oraz strony internetowej i adresu e-mail
25/02/22 16:43 brak uprawnień BROAD GATE SA (3/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
14/02/22 21:48 brak uprawnień BROAD GATE SA (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
28/01/22 20:13 brak uprawnień BROAD GATE SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
31/12/21 17:11 brak uprawnień BROAD GATE SA (12/2021) Podjęcie decyzji o dokonaniu istotnych odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów i pasywów Emitenta
15/11/21 20:00 brak uprawnień BROAD GATE SA (11/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
26/10/21 16:57 brak uprawnień BROAD GATE SA (10/2021) zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
13/10/21 15:11 brak uprawnień BROAD GATE SA (9/2021) Wyjaśnienia do raportu EBI nr 8/2021