info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.09, godz. 17:37
kontakt
BROADGAT

Komunikaty

01/12/22 19:15 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki BROAD GATE S.A.
14/11/22 13:25 brak uprawnień BROAD GATE SA (15/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
18/10/22 22:15 brak uprawnień BROAD GATE SA (14/2022) Rezygnacja członka rady nadzorczej
06/10/22 13:40 BROAD GATE S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
16/08/22 17:24 brak uprawnień BROAD GATE SA (13/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
29/07/22 15:17 brak uprawnień BROAD GATE SA (12/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020 i 2021
14:54 brak uprawnień BROAD GATE SA (11/2022) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2022 roku
21/06/22 16:30 brak uprawnień BROAD GATE SA (10/2022) Nałożenie na Emitenta przez Zarząd GPW kary upomnienia
20/06/22 18:37 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BROAD GATE
03/06/22 20:03 brak uprawnień BROAD GATE SA (9/2022) Przedłużenie okresu zawieszenia obrotu akcjami Emitenta
27/05/22 19:26 brak uprawnień BROAD GATE SA (8/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020 i 2021
16/05/22 22:40 brak uprawnień BROAD GATE SA (7/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
22/04/22 09:20 brak uprawnień BROAD GATE SA (6/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
09:17 brak uprawnień BROAD GATE SA (5/2022) Zawarcie umowy z firmą audytorską
29/03/22 12:43 brak uprawnień BROAD GATE SA (4/2022) Zmiana adresu Emitenta oraz strony internetowej i adresu e-mail