info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.27, godz. 04:40
kontakt
FORENTER

Komunikaty

15/06/22 19:55 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2022 r.
14/06/22 17:57  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (10/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
08:34  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (9/2022) Podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok oraz wypłacie dywidendy
08:29  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (8/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.06.2022 r.
03/06/22 15:57  brak uprawnień Akcjonariusz Forever Entertainment chce, by spółka wypłaciła 0,03 zł dywidendy na akcję
15:40  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (7/2022) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do sprawy objętej porządkiem obrad ZWZ zwołanego na 13.06.2022 r.
15:35 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do sprawy objętej porządkiem obrad ZWZ zwołanego na 13.06.2022 r.
27/05/22 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Zawarcie porozumienia ze spółką Jujubee S.A. dotyczącego wydania gry Kursk na Nintendo Switch
17/05/22 21:50  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (6/2022) Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
16/05/22 17:57 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment S.A. wraz z projektami uchwał
17:47  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment S.A. wraz z projektami uchwał
08:39  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (4/2022) Raport za I kwartał 2022r.
11/05/22 13:43 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Objęcie akcji w spółce Rainy Frog Co. Ltd. z siedzibą w Kanagawa-ken Japan
25/04/22 20:31  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (3/2022) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję
21/04/22 08:34 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Ustalenie daty premiery gry THE HOUSE OF THE DEAD: Remake na PS4, X0, Stadia i PC