info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.22, godz. 19:12
kontakt
BALTICON

Komunikaty

14/02/24 17:21 brak uprawnień BALTICON SA (2/2024) Raport kwartalny skonsolidowany za 4Q2023
10/01/24 13:30 brak uprawnień BALTICON SA (1/2024) Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r. Balticon Spółka Akcyjna
30/11/23 10:14 BALTICON S.A.: Rejestracja spółki zależnej Emitenta
24/11/23 12:02 brak uprawnień BALTICON SA (17/2023) Sprostowanie omyłki w Raporcie kwartalnym skonsolidowanym za III kwartał 2023 roku
14/11/23 16:18 brak uprawnień BALTICON SA (16/2023) Raport kwartalny skonsolidowany za 3Q2023
14/09/23 15:36 BALTICON S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez podmiot zależny Emitenta.
14/08/23 13:28 brak uprawnień BALTICON SA (15/2023) Raport kwartalny skonsolidowany za 2Q2023
28/07/23 11:34 brak uprawnień BALTICON SA (14/2023) Powołanie Członka Zarządu Emitenta
11:25 brak uprawnień BALTICON SA (13/2023) Rejestracja zmian statutu Emitenta, tekst jednolity statutu Emitenta.
30/06/23 15:13 brak uprawnień BALTICON SA (12/2023) Wypłata Dywidendy
15:11 BALTICON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni w dniu 30 czerwca 2023 roku
15:05 brak uprawnień BALTICON SA (11/2023) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta na lata 2024 - 2026
15:02 brak uprawnień BALTICON SA (10/2023) Uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 r. zmiany Statutu Emitenta
15:00 brak uprawnień BALTICON SA (9/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku
14/06/23 13:48 brak uprawnień BALTICON SA (8/2023) Powołanie członków Zarządu Emitenta na lata 2024-2026