info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.26, godz. 15:19
kontakt
BALTICON

Komunikaty

01/09/22 09:05 BALTICON S.A.: Zawarcie umowy (przyrzeczonej) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości położonych w Gdyni
16/08/22 19:03  brak uprawnień BALTICON SA (9/2022) Raport kwartalny skonsolidowany za 2Q2022
04/08/22 11:44 BALTICON S.A.: Sprzedaż części udziałów w spółce zależnej oraz zmiana nazwy i adresu spółki zależnej
30/06/22 17:29 BALTICON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku
 brak uprawnień Balticon wypłaci 0,13 zł dywidendy na akcję
17:14  brak uprawnień BALTICON SA (8/2022) Wypłata Dywidendy
17:10  brak uprawnień BALTICON SA (7/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku
01/06/22 22:13  brak uprawnień Balticon chce wypłacić 0,13 zł dywidendy na akcję
22:06 BALTICON S.A.: Rekomendacja co do sposobu podziału zysku osiągniętego w 2021 roku
21:59  brak uprawnień BALTICON SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21:33 BALTICON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
31/05/22 16:59  brak uprawnień BALTICON SA (5/2022) Raport Roczny Skonsolidowany za 2021 rok, Balticon SA
16:56  brak uprawnień BALTICON SA (4/2022) Raport Roczny Jednostkowy za 2021 rok, Balticon SA
16/05/22 18:40  brak uprawnień BALTICON SA (3/2022) Raport kwartalny skonsolidowany za 1Q2022
04/04/22 21:54 BALTICON S.A.: Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości położonych w Gdyni