info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.22, godz. 14:47
kontakt
MDEVELOP

Komunikaty

15/04/24 15:47  brak uprawnień M FOOD SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
14/02/24 21:44  brak uprawnień M FOOD SA (2/2024) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
23/01/24 19:38  brak uprawnień M FOOD SA (1/2024) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
01/12/23 15:38  brak uprawnień M FOOD SA (17/2023) Zmiana w Zarządzie M FOOD S.A.
14/11/23 22:14  brak uprawnień M FOOD SA (16/2023) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 r.
17/10/23 18:39 M FOOD S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy oraz akcjonariuszy działających w porozumieniu o posiadanej liczbie głosów.
11/10/23 23:15 M FOOD S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
20:57  brak uprawnień M FOOD SA (15/2023) Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
12/09/23 22:21  brak uprawnień M FOOD SA (14/2023) Zakończenie subskrypcji akcji serii G
14/08/23 20:05  brak uprawnień M FOOD SA (13/2023) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 r..
02/08/23 22:44 M FOOD S.A.: Nabycie przez Emitenta aktywów tytułem wkładu niepieniężnego na objęcie akcji serii G
05/07/23 16:13 M FOOD S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpoczętym w dniu 30.06.2023 r.
03/07/23 22:59  brak uprawnień M FOOD SA (12/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wznowione po przerwie w dniu 3 lipca 2023 roku
30/06/23 20:50  brak uprawnień M FOOD SA (11/2023) Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2023 roku oraz treść uchwał podjętych do przerwy
12/06/23 22:31 M FOOD S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku