info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 09:51
kontakt
MDEVELOP

Komunikaty

16/11/22 20:35 brak uprawnień M FOOD SA (18/2022) Powołanie nowego członka Zarządu Spółki
14/11/22 18:52 brak uprawnień M FOOD SA (17/2022) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 r.
09/11/22 20:55 brak uprawnień M FOOD SA (16/2022) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
16/08/22 21:13 brak uprawnień M FOOD SA (15/2022) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 r.
13/07/22 13:35 brak uprawnień M FOOD SA (14/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii F
04/07/22 12:24 brak uprawnień M FOOD SA (13/2022) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
01/07/22 15:02 M FOOD S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A. w dniu 30.06.2022 r.
14:37 brak uprawnień M FOOD SA (12/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
23/06/22 16:03 brak uprawnień M FOOD SA (11/2022) Upomnienie Spółki
20/06/22 20:09 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki M FOOD S.A. oraz nałożenia obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
03/06/22 22:30 M FOOD S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.
18:18 brak uprawnień M FOOD SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.
01/06/22 13:24 brak uprawnień M FOOD SA (9/2022) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2021
31/05/22 22:57 brak uprawnień M FOOD SA (8/2022) Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2021
22:53 brak uprawnień M FOOD SA (7/2022) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2021