info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.04, godz. 00:17
kontakt
ELQ

Komunikaty

16/09/22 14:47 ELQ S.A.: Zawarcie istotnej umowy
12/08/22 13:55  brak uprawnień ELQ SA (9/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
27/07/22 15:51 ELQ S.A.: Zawarcie istotnej umowy
26/07/22 11:54  brak uprawnień ELQ SA (8/2022) Korekta raportu za I kwartał 2022 r.
30/06/22 15:56 ELQ S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży
15:46 ELQ S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r.
15:35  brak uprawnień ELQ SA (7/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
21/06/22 15:47 ELQ S.A.: Nabycie udziałów w spółce zależnej
04/06/22 17:56 ELQ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku
17:47  brak uprawnień ELQ SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku
30/05/22 21:17  brak uprawnień ELQ SA (5/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021
13/05/22 12:50  brak uprawnień ELQ SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
04/05/22 14:42 ELQ S.A.: Zawarcie istotnej umowy
19/03/22 17:49  brak uprawnień ELQ SA (3/2022) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
11/03/22 12:48 ELQ S.A.: Zawarcie istotnej umowy