info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 06:29
kontakt
MOVGAMVR

Komunikaty

28/06/22 17:31 Movie Games VR S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 28 czerwca 2022 roku
17:26  brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (11/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
17:21  brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (10/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 28 czerwca 2022 roku
23/06/22 15:38 Movie Games VR S.A.: Zmiana harmonogramu emisji akcji serii M w ramach kapitału docelowego
12:26  brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (9/2022) Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta
01/06/22 21:06 Movie Games VR S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 roku
21:02  brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (8/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 roku
23/05/22 12:15  brak uprawnień Movie Games VR chce z emisji akcji pozyskać 1,5 mln zł
20/05/22 20:20 Movie Games VR S.A.: Publikacja memorandum informacyjnego w związku z ofertą publiczną akcji serii M
13/05/22 17:07 Movie Games VR S.A.: Harmonogram emisji akcji serii M w ramach kapitału docelowego
11/05/22 20:05  brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (7/2022) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Emitenta
09/05/22 20:23  brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (6/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
06/05/22 17:17  brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (5/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
05/04/22 15:26 Movie Games VR S.A.: Zawarcie umowy ramowej z Movie Games Mobile S.A. oraz Augmented Robotics GmbH.
21/03/22 23:47  brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (4/2022) Raport roczny za 2021 rok