info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.18, godz. 12:47
kontakt
ABSINVEST

Komunikaty

29/06/24 01:15 ABS INVESTMENT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2024 r.
27/06/24 00:31  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (8/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
30/05/24 23:45 ABS INVESTMENT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2024 r.
23:31  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2024 r.
20/05/24 23:22  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (6/2024) Raport roczny za rok obrotowy 2023
11:56 ABS INVESTMENT S.A.: Ustanowienie odpisów
08/05/24 23:09  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (5/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024
15/04/24 23:47  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
01/03/24 14:10  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (3/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską
14/02/24 23:38  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023
31/01/24 23:30  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
14/11/23 22:49  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (8/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023
30/10/23 14:27 ABS INVESTMENT S.A.: Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej
12/10/23 22:03 ABS INVESTMENT S.A.: Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej
26/09/23 19:18  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki ABS INVESTMENT ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.