info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.05.20, godz. 09:46
kontakt
ABSINV

Komunikaty

16/05/22 23:59  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (5/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022
12/05/22 13:54  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (4/2022) Zawarcie umowy z firmą audytorską
09/05/22 22:47  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (3/2022) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r. oraz raportu rocznego za 2021 r.
11/02/22 23:59  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021
20/01/22 14:28  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
13/11/21 02:13  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (19/2021) Korekta raportu okresowego za II kwartał 2021
12/11/21 23:55  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (18/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021
23:27 ABS INVESTMENT S.A.: Istotna zmiana wyniku finansowego za II kwartał 2021
31/08/21 15:18 ABS INVESTMENT S.A.: Zwiększenie udziału powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów
30/08/21 22:37 ABS INVESTMENT S.A.: Zmniejszenie udziału poniżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów
21:47 ABS INVESTMENT S.A.: Transakcje dokonane przez Prezesa Zarządu
13/08/21 22:03  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (17/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021
30/07/21 17:08  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (16/2021) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
21/06/21 17:03 ABS INVESTMENT S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 21 czerwca 2021 r.
16:52  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (15/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej