info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.18, godz. 22:49
kontakt
OZECAPITAL

Komunikaty

01/07/24 17:23 OZE Capital S.A.: Nabycie udziałów w spółce zależnej
24/06/24 20:05 OZE Capital S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OZE Capital S.A. w dniu 24 czerwca 2024 roku.
19:50  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (7/2024) Treść uchwał podjętych na ZWZA OZE Capital S.A. w dniu 24 czerwca 2024 roku.
27/05/24 15:22 OZE Capital S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2024 roku oraz projekty uchwał.
15:06  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2024 roku oraz projekty uchwał.
15/05/24 17:08  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (5/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
30/04/24 20:23  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (4/2024) Jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2023 rok
26/04/24 19:20 OZE Capital S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 1/2024 z dnia 05.01.2024 r.
15/04/24 17:22  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024?
14/02/24 17:19  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
22/01/24 14:18  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (1/2024) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
05/01/24 17:25 OZE Capital S.A.: Zawarcie istotnej umowy nabycia i zbycia aktywów
14/11/23 18:05  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (18/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
09/10/23 17:16  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (17/2023) Korekta raportu okresowego za II kwartał 2023 roku
17:04 OZE Capital S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 4/2023 z dnia 31.03.2023 r.