info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.03, godz. 03:00
kontakt
OZECAPITAL

Komunikaty

11/08/23 21:01  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (16/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
10/08/23 18:38  brak uprawnień GPW: w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 630/2023 Zarządu Giełdy z dnia 26 czerwca 2023 r.
08/08/23 17:54 OZE Capital S.A.: Podpisanie Umowy Konsorcjum do produkcji systemów rozminowania.
10/07/23 16:12 OZE Capital S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OZE Capital S.A. w dniu 10 lipca 2023 roku.
15:50  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (15/2023) Treść uchwał podjętych na ZWZA OZE Capital S.A. w dniu 10 lipca 2023 roku.
27/06/23 17:08  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (14/2023) Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego
23/06/23 17:15 OZE Capital S.A.: Zawarcie istotnej transakcji
13/06/23 16:58 OZE Capital S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 lipca 2023 roku oraz projekty uchwał.
16:45  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (13/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 lipca 2023 roku oraz projekty uchwał.
07/06/23 18:23  brak uprawnień GPW: Komunikat: OZE CAPITAL SA i WEST REAL ESTATE SA
05/06/23 22:52  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (12/2023) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2022 rok
31/05/23 20:53  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (11/2023) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za 2022 rok
29/05/23 17:12  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (10/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.
24/05/23 13:01  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (9/2023) Życiorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej (uzupełnienie raportu nr 7/2023)
11/05/23 17:28 OZE Capital S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA Spółki rozpoczętym w dniu 12.04.2023 roku i kontynuowanym w dniu 11.05.2023 roku.