info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 17:34
kontakt
SUNDRAGON

Komunikaty

23/11/22 18:46  brak uprawnień SUNDRAGON SA (19/2022) Życiorys zawodowy nowo powołanego Prezesa Zarządu Spółki SUNDRAGON S.A.
18/11/22 22:22  brak uprawnień SUNDRAGON SA (18/2022) Zmiany w składzie zarządu Emitenta
14/11/22 18:18  brak uprawnień SUNDRAGON SA (17/2022) Raport okresowy Emitenta za III kwartał 2022 roku
12/08/22 19:06  brak uprawnień SUNDRAGON SA (16/2022) Raport okresowy Emitenta za II kwaratał 2020 roku
02/08/22 21:59 SUNDRAGON S.A.: Rozwiązaie za porozumieniem stronumowy ajmu hali
01/07/22 13:26  brak uprawnień SUNDRAGON SA (15/2022) Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30 czerwca 2022 roku
08/06/22 07:50 SUNDRAGON S.A.: Zarząd Spółki Akcyjnej SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie Art. 399 oraz w związku z Art. 393 i Art. 395 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2022 roku o godz. 13:30 w siedzibie Spółki SANDROGON S.A. w Warszawie 00-867, przy ul. Chłodnej 51
02/06/22 20:36  brak uprawnień SUNDRAGON SA (14/2022) Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2022 roku
16/05/22 20:04  brak uprawnień SUNDRAGON SA (13/2022) Zawarcie umowy o swiadczeniu usług Autoryzowanego Doradcy
19:59  brak uprawnień SUNDRAGON SA (12/2022) Raport Okresowy Emitenta za I Kwartał 2022 roku
11/05/22 13:07 SUNDRAGON S.A.: Informacja o wygranej w przetargu realizowanym przez 3RBLog Kraków
10/05/22 20:15  brak uprawnień SUNDRAGON SA (11/2022) Roczne sprawozdanie Emitenta za rok obrotowy 2021
06/05/22 07:05  brak uprawnień SUNDRAGON SA (10/2022) Zmiana terminu publikacji Raportu Okresowego za I kwartał 2022 roku
05/05/22 11:30 SUNDRAGON S.A.: Realizacja etapu umowy inwestycyjnej, o której mowa w raporcie ESPI 17/2022
22/04/22 19:03 SUNDRAGON S.A.: Korekta zawiadomienia otrzymanego w trybie art. 19 MAR