info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 08:51
kontakt
RECYKL

Komunikaty

28/06/22 08:23 GRUPA RECYKL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 27 czerwca 2022 r.
08:12 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (8/2022) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Recykl S.A. w dniu 27 czerwca 2022 r. uchwały o wypłacie dywidendy
08:08 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (7/2022) Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GRUPA RECYKL S. A. w dniu 27 czerwca 2022 roku
01/06/22 13:26 brak uprawnień WZ Grupy Recykl zdecyduje ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
13:24 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 27 czerwca 2022 roku
13:09 GRUPA RECYKL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 27 czerwca 2022 roku
30/05/22 08:12 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (5/2022) Skonsolidowany raport roczny za 2021 r.
08:08 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (4/2022) Jednostkowy raport roczny za 2021 r.
25/05/22 15:43 brak uprawnień Grupa Recykl chce wypłacić 0,5 zł dywidendy na akcję
15:35 GRUPA RECYKL S.A.: Wniosek Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok
16/05/22 08:20 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (3/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2022r.
08/03/22 11:06 GRUPA RECYKL S.A.: Wpływ aktualnej sytuacji geopolityczno -gospodarczej wywołanej agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej
14/02/22 08:03 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (2/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2021r.
24/01/22 15:01 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (1/2022) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
20/12/21 06:32 brak uprawnień Grupa Recykl optymistycznie ocenia perspektywy w '21 i '22 r. (wywiad)