info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 03:29
kontakt
RECYKL

Komunikaty

23/11/22 15:47 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (12/2022) Zmiana Statutu Spółki
14/11/22 08:17 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (11/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2022r.
20/10/22 13:49 GRUPA RECYKL S.A.: Doprecyzowanie informacji poufnej o zawarciu umowy o dofinansowanie ze spółką zależną opublikowanej w raporcie ESPI nr 5/2022 z dnia 20 października 2022 r.
19/10/22 08:28 brak uprawnień Grupa Recykl ma umowę pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 8,6 mln zł
08:14 GRUPA RECYKL S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie w formie pożyczki przez spółkę zależną od Emitenta
11/08/22 08:16 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (10/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2022r.
09/08/22 14:09 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (9/2022) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2022 r.
28/06/22 08:23 GRUPA RECYKL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 27 czerwca 2022 r.
08:12 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (8/2022) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Recykl S.A. w dniu 27 czerwca 2022 r. uchwały o wypłacie dywidendy
08:08 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (7/2022) Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GRUPA RECYKL S. A. w dniu 27 czerwca 2022 roku
01/06/22 13:26 brak uprawnień WZ Grupy Recykl zdecyduje ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
13:24 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 27 czerwca 2022 roku
13:09 GRUPA RECYKL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 27 czerwca 2022 roku
30/05/22 08:12 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (5/2022) Skonsolidowany raport roczny za 2021 r.
08:08 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (4/2022) Jednostkowy raport roczny za 2021 r.