info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.03, godz. 15:37
kontakt
RECYKL

Komunikaty

29/11/23 12:44 brak uprawnień Grupa Recykl planuje aktualizację strategii; chce rozwijać się przede wszystkim przez akwizycje (wywiad)
13/11/23 08:24 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (16/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2023r.
30/10/23 10:55 brak uprawnień Branża odpadowa powinna notować solidną dynamikę obrotów i wysoką zyskowność - Pekao
26/10/23 13:59 brak uprawnień Grupa Recykl wypłaci 0,7 zł dywidendy na akcję
13:51 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (15/2023) Uchwała sprawie wypłaty zysku z lat poprzednich z kapitału zapasowego Spółki
13:43 GRUPA RECYKL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 26 października 2023 r.
13:34 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (14/2023) Przekazanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GRUPA RECYKL S. A. w dniu 26 października 2023 roku
13/10/23 08:56 GRUPA RECYKL S.A.: Zakończenie przez spółkę zależną budowy farmy fotowoltaicznej
29/09/23 13:43 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (13/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 26 października 2023 roku
13:29 GRUPA RECYKL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 26 października 2023 roku
28/09/23 15:46 brak uprawnień Grupa Recykl chce wypłacić 0,7 zł dywidendy na akcję
15:39 GRUPA RECYKL S.A.: Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego
26/09/23 10:53 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (12/2023) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
11/08/23 08:10 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (11/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2023r.
28/07/23 12:30 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (10/2023) Zmiana funkcji Wiceprezesa Zarządu na Prezesa Zarządu Spółki Grupy Recykl S.A.