info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 10:37
kontakt
TELVALPL

Komunikaty

04/07/22 17:31  brak uprawnień GLOBAL HYDROGEN SA (20/2022) Informacja o zmianie danych adresowych Spółki
27/06/22 18:54  brak uprawnień TELIANI VALLEY POLSKA SA (19/2022) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
13/06/22 20:48  brak uprawnień TELIANI VALLEY POLSKA SA (18/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 13 czerwca 2022 roku.
19:38 TELIANI VALLEY POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2022 roku
10/06/22 18:20 TELIANI VALLEY POLSKA S.A.: Zawarcie istotnej umowy: umowa w sprawie rozwoju technologii katalityczno-plazmowego reaktora SYNGEN
16/05/22 21:02  brak uprawnień TELIANI VALLEY POLSKA SA (17/2022) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2022 roku.
20:09  brak uprawnień TELIANI VALLEY POLSKA SA (16/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TELIANI VALLEY POLSKA S.A. na dzień 13 czerwca 2022 roku
19:59 TELIANI VALLEY POLSKA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13.06.2022r.
19:41 TELIANI VALLEY POLSKA S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej.
12:47  brak uprawnień TELIANI VALLEY POLSKA SA (15/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku.
09/05/22 17:24 TELIANI VALLEY POLSKA S.A.: Przegląd opcji strategicznych.
08/04/22 18:53  brak uprawnień Teliani Valley Polska rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
18:37 TELIANI VALLEY POLSKA S.A.: Przegląd opcji strategicznych.
01/04/22 12:44  brak uprawnień TELIANI VALLEY POLSKA SA (14/2022) Powołanie Członka Zarządu Spółki.
24/03/22 19:42  brak uprawnień TELIANI VALLEY POLSKA SA (13/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej.