info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.26, godz. 12:31
kontakt
OXYGEN

Komunikaty

16/08/22 22:51  brak uprawnień OXYGEN SA (13/2022) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku
10/08/22 21:15 OXYGEN S.A.: Zawiadomienia w sprawie zmiany udziału w głosach
09/08/22 22:18 OXYGEN S.A.: Zawiadomienia w sprawie zmiany udziału w głosach
04/08/22 18:03  brak uprawnień OXYGEN SA (12/2022) Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
25/07/22 20:43 OXYGEN S.A.: Zakup 51% udziałów w spółce NFT Capital Partners sp. z o.o.
18/07/22 17:29 OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy na wydanie gier wyprodukowanych przez Mousetrap Games
04/07/22 21:24 OXYGEN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
30/06/22 22:52  brak uprawnień OXYGEN SA (11/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
28/06/22 17:30 OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej
03/06/22 18:32 OXYGEN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
18:25  brak uprawnień OXYGEN SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
16/05/22 21:45  brak uprawnień OXYGEN SA (9/2022) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku
09/05/22 21:51  brak uprawnień OXYGEN SA (8/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I
26/04/22 22:20 OXYGEN S.A.: Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w HyperCat sp. z o.o.
25/04/22 22:02 OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy na produkcję gier