info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.05.20, godz. 10:24
kontakt
OXYGEN

Komunikaty

16/05/22 21:45  brak uprawnień OXYGEN SA (9/2022) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku
09/05/22 21:51  brak uprawnień OXYGEN SA (8/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I
26/04/22 22:20 OXYGEN S.A.: Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w HyperCat sp. z o.o.
25/04/22 22:02 OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy na produkcję gier
21:02 OXYGEN S.A.: Zawarcie aneksu do umowy dystrybucyjnej
15/04/22 19:13 OXYGEN S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D, F i H na rynek NewConnect
13/04/22 14:29  brak uprawnień OXYGEN SA (7/2022) Zawarcie aneksu do umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia akcji serii D, E, F i G na rynek NewConnect
08/04/22 15:35 OXYGEN S.A.: Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w Mousetrap Games sp. z o.o.
31/03/22 18:52  brak uprawnień OXYGEN SA (6/2022) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Oxygen za 2021 rok
18:48  brak uprawnień OXYGEN SA (5/2022) Jednostkowy raport roczny za 2021 rok
30/03/22 20:44 OXYGEN S.A.: Zmiana udziału w głosach
25/03/22 12:52 OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej
24/03/22 21:54  brak uprawnień OXYGEN SA (4/2022) Nałożenie na Spółkę kary upomnienia
20:02  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki OXYGEN S.A.
21/03/22 22:11  brak uprawnień OXYGEN SA (3/2022) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2021 roku