info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.08, godz. 07:31
kontakt
EUCO

Komunikaty

07/12/22 17:52  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki EUCO SA W RESTRUKTURYZACJI notowanych na Głównym Rynku GPW oraz Catalyst
05/12/22 15:56 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Odrzucenie przez sąd upadłościowy ostrożnościowego wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta, w związku z otwarciem wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego (sanacyjnego)
02/12/22 19:38 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu przez EuCO Poręczenia S.A. oraz złożenie ostrożnościowego wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki
29/11/22 18:14 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/11/22 23:59 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Otwarcie postępowań o zatwierdzenie układu przez spółki, które poręczyły za zobowiązania Emitenta oraz złożenie ostrożnościowych wniosków o ogłoszenie upadłości przez te spółki
20:27 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Stwierdzenie przez Santander Bank Polska S.A. nieskuteczności wypowiedzenia umowy o multilinię nr K00101/13 zawartej w dniu 17.07.2013 r
23/11/22 15:20 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji.
22/11/22 15:29 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji.
14/11/22 15:12 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
08/11/22 21:29 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
21:24 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA: Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
07/11/22 15:41 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji.
02/11/22 18:16 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Wezwanie do zapłaty zobowiązań wynikających z Umowy o Kredyt Obrotowy nr K00546/20 z dnia 07.04.2020 r. zawartej z Santander Bank Polska S.A. / Wypowiedzenie umowy o multilinię nr K00101/13 zawartej z Santander Bank Polska S.A. w dniu 17.07.2013 r. wraz z wezwaniem do zapłaty
17:50 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji.
31/10/22 19:17 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Ustanowienie zarządcy w związku z rozpoznaniem wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego poprzez otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Emitenta (na podstawie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne)