info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 17:13
kontakt
MALMAR

Komunikaty

29/07/22 14:47 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Złożenie wniosku do KNF o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
01/07/22 10:11  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (15/2022) Uchwała o wypłacie dywidendy za 2021 rok
30/06/22 17:22 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
17:18 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
16:45  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (14/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 r.
16:35  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (13/2022) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 r.
14/06/22 16:07  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (12/2022) Ustanowienie prokurenta Spółki "Małkowski-Martech" S.A.
03/06/22 12:49  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (11/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał
12:45 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał
12:33 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie podziału zysku za rok 2021
12:16  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał
12:11 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał
10:10  brak uprawnień Małkowski-Martech chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję
10:02 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
27/05/22 09:46  brak uprawnień MAŁKOWSKI-MARTECH SA (9/2022) Raport roczny za 2021 rok "Małkowski-Martech" Spółka Akcyjna