info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.18, godz. 13:13
kontakt
PROMISE

Komunikaty

12/07/24 16:16 A.P.N. PROMISE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na wznowionym po przerwie w obradach Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12 lipca 2024 r.
16:01  brak uprawnień APN Promise wypłaci 0,26 zł dywidendy na akcję
15:59  brak uprawnień APN PROMISE SA (12/2024) Treść uchwał podjętych przez wznowione po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 12 lipca 2024 roku
15:54  brak uprawnień APN PROMISE SA (11/2024) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2023
02/07/24 13:50 A.P.N. PROMISE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2024 r. do czasu zarządzenia przerwy
27/06/24 15:39  brak uprawnień APN PROMISE SA (10/2024) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2024 roku oraz treść podjętych uchwał do ogłoszenia przerwy
11:32 A.P.N. PROMISE S.A.: Rejestracja spółki zależnej na Węgrzech
14/06/24 14:44 A.P.N. PROMISE S.A.: Rejestracja spółki zależnej w Pakistanie
29/05/24 20:34  brak uprawnień APN PROMISE SA (9/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. A.P.N. PROMISE S.A.
20:24 A.P.N. PROMISE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A.
18:02  brak uprawnień APN PROMISE SA (8/2024) Raport Roczny Grupy Kapitałowej za 2023 rok
17:49  brak uprawnień APN PROMISE SA (7/2024) Raport roczny Spółki za 2023 rok
22/05/24 08:14 A.P.N. PROMISE S.A.: Rejestracja spółki zależnej w Kazachstanie.
14/05/24 09:40  brak uprawnień APN PROMISE SA (6/2024) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za I kwartał 2024 roku
06/05/24 14:05  brak uprawnień APN PROMISE SA (5/2024) Podpisanie umowy z firmą audytorską uprawnioną do badania sprawozdań finansowych Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej za lata 2023 / 2024