info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 17:24
kontakt
APNPROM

Komunikaty

17/11/22 12:33 A.P.N. PROMISE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
12:20 A.P.N. PROMISE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
16/11/22 17:43 A.P.N. PROMISE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
17:33  brak uprawnień APN PROMISE SA (14/2022) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
15/11/22 12:18  brak uprawnień APN PROMISE SA (13/2022) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za III kwartał 2022 roku.
18/08/22 21:23 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
17:47 A.P.N. PROMISE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
12/08/22 13:43  brak uprawnień APN PROMISE SA (12/2022) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za II kwartał 2022 roku.
08/07/22 15:13 A.P.N. PROMISE S.A.: Złożenie oświadczenia Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego, podwyższonego w drodze emisji akcji serii M.
14:23  brak uprawnień APN PROMISE SA (11/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii M APN Promise S.A.
14:19 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
29/06/22  brak uprawnień APN PROMISE SA (10/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZ APN Promise S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku.
29/06/22 14:14 A.P.N. PROMISE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
03/06/22 17:59 A.P.N. PROMISE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
17:02  brak uprawnień APN PROMISE SA (9/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.