info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.21, godz. 13:44
kontakt
APNPROM

Komunikaty

14/02/24 15:11  brak uprawnień APN PROMISE SA (3/2024) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2023 roku
16/01/24 11:22  brak uprawnień APN PROMISE SA (2/2024) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą.
10/01/24 15:35  brak uprawnień APN PROMISE SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
28/12/23 13:01 A.P.N. PROMISE S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 19/2023.
27/12/23 15:39 A.P.N. PROMISE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. w dniu 27 grudnia 2023 r.
14:47  brak uprawnień APN PROMISE SA (19/2023) Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej APN Promise S.A.
14:14  brak uprawnień APN PROMISE SA (18/2023) Treść uchwał podjętych przez NWZ APN Promise S.A. w dniu 27 grudnia 2023 roku.
11/12/23 15:15 A.P.N. PROMISE S.A.: Zmiana nazwy Spółki Zależnej od APN Promise S.A.
08/12/23 11:40 A.P.N. PROMISE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
01/12/23 14:37  brak uprawnień APN PROMISE SA (17/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
14:35 A.P.N. PROMISE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
30/11/23 17:12 A.P.N. PROMISE S.A.: Wybór biegłego rewidenta.
14/11/23 11:03  brak uprawnień APN PROMISE SA (16/2023) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za III kwartał 2023 roku.
24/10/23 18:04  brak uprawnień APN PROMISE SA (15/2023) Rejestracja zmian w Statucie Spółki.
13/10/23 15:24  brak uprawnień APN Promise ma umowę z Tauronem o łącznej wartości 28,7 mln euro