info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.06, godz. 09:50
kontakt
11BIT

Komunikaty

30/09/22 17:26  brak uprawnień Zysk netto 11 bit studios w II kw. wyniósł 11,3 mln zł; zgodnie z szacunkami
17:00 11 BIT STUDIOS S.A.: 11 BIT STUDIOS S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
23/09/22 17:27  brak uprawnień Zysk netto 11 bit studios w II kw. wyniósł 11,28 mln zł - szacunki
17:01 11 BIT STUDIOS S.A.: Wstępne wyniki finansowe 11 bit studios S.A. za I półrocze 2022 roku
22/09/22 16:06  brak uprawnień 11 bit studios przekłada światowy pokaz gry Codename Vitriol
18/08/22 16:35 11 BIT STUDIOS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
11/08/22 20:46 11 BIT STUDIOS S.A.: Powołanie Członków Zarządu Spółki
29/07/22 17:13 11 BIT STUDIOS S.A.: Nabycie akcji Starward Industries S.A.
07/07/22 12:47 11 BIT STUDIOS S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
28/06/22 08:42  brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową akcji 11 bit studios do 590 zł, nadal zaleca "kupuj"
21/06/22 19:52 11 BIT STUDIOS S.A.: Powołanie Zarządu kolejnej kadencji
19:48 11 BIT STUDIOS S.A.: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu
13:46 11 BIT STUDIOS S.A.: Wybór Rady Nadzorczej 11 bit studios S.A.
13:37 11 BIT STUDIOS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZA Spółki w dniu 21 czerwca 2022 roku.
13:24 11 BIT STUDIOS S.A.: Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11 bit studios S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku