info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.04, godz. 10:09
kontakt
ABAK

Komunikaty

02/06/23 12:31 ABAK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał
12:23  brak uprawnień ABAK SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał
11:23 ABAK S.A.: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 r.
31/05/23 16:36  brak uprawnień Abak chce wypłacić 0,30 zł dywidendy na akcję
16:26 ABAK S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 r.
15:59  brak uprawnień ABAK SA (5/2023) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2022 r.
10/05/23 15:51  brak uprawnień ABAK SA (3/2023) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
28/04/23 13:23 ABAK S.A.: Przejęcie biura rachunkowego
10/02/23 12:18  brak uprawnień ABAK SA (2/2023) Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2022 roku
25/01/23 13:32  brak uprawnień ABAK SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.
14/11/22 12:47  brak uprawnień ABAK SA (10/2022) Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku
12/08/22 12:46  brak uprawnień ABAK SA (9/2022) Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2022 roku
28/06/22 15:01 ABAK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ w dniu 28 czerwca 2022 r.
14:51  brak uprawnień ABAK SA (8/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28 czerwca 2022 r
14:50  brak uprawnień Abak wypłaci 0,10 zł dywidendy na akcję