info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.05, godz. 22:17
kontakt
VIDIS

Komunikaty

02/12/23 09:27 VIDIS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
09:10 brak uprawnień VIDIS SA (10/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
01/12/23 18:04 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki VIDIS S.A.
30/11/23 23:31 brak uprawnień VIDIS SA (9/2023) Raport roczny VIDIS SA za rok obrotowy 2022/23 wraz z informacją o skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki
23/11/23 15:51 brak uprawnień VIDIS SA (8/2023) Zmiana harmonogramu publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022/2023
14/11/23 14:50 brak uprawnień VIDIS SA (7/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r
21/09/23 13:03 VIDIS S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
12:57 VIDIS S.A.: Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
12:50 VIDIS S.A.: Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
11/08/23 15:55 brak uprawnień VIDIS SA (6/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r.
18/07/23 11:03 brak uprawnień VIDIS SA (5/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w roku obrotowym 2023/2024
01/06/23 14:34 brak uprawnień VIDIS SA (4/2023) Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.
12/05/23 11:14 brak uprawnień VIDIS SA (3/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.
14/02/23 16:06 brak uprawnień VIDIS SA (2/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.
27/01/23 14:10 brak uprawnień VIDIS SA (1/2023) Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki