info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 02:39
kontakt
VIDIS

Komunikaty

14/11/22 22:52  brak uprawnień VIDIS SA (8/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.
04/11/22 10:51  brak uprawnień VIDIS SA (7/2022) Zmiana harmonogramu publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2021/2022
16/08/22 15:53  brak uprawnień VIDIS SA (6/2022) Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.
12/08/22 14:03  brak uprawnień VIDIS SA (5/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.
21/07/22 09:50  brak uprawnień VIDIS SA (4/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w roku obrotowym 2022/2023
13/07/22 17:29 VIDIS S.A.: Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
08/07/22 16:33 VIDIS S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
16:28 VIDIS S.A.: Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
09/06/22 15:39  brak uprawnień VIDIS SA (3/2022) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
13/05/22 14:39  brak uprawnień VIDIS SA (2/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.
12/04/22 17:29 VIDIS S.A.: Informacja o zawiązaniu przez Emitenta spółki celowej
14/02/22 15:28  brak uprawnień VIDIS SA (1/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.
28/12/21 15:14  brak uprawnień VIDIS SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 grudnia 2021 r.
14:24 VIDIS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 grudnia 2021 roku
01/12/21 15:15 VIDIS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał