info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:24
kontakt
POLTRO

Komunikaty

29/06/22 12:59 POLTRONIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ POLTRONIC SA w dniu 28 czerwca 2022 roku.
12:50  brak uprawnień POLTRONIC SA (6/2022) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021
12:46  brak uprawnień POLTRONIC SA (5/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZ POLTRONIC S.A. w dniu 28 czerwca 2022 roku
23/06/22 15:53 POLTRONIC S.A.: Zakończenie działalności podmiotu zależnego - spółki ChengDi Co. Ltd. z siedzibą w Hong Kongu
23/05/22 18:19  brak uprawnień POLTRONIC SA (4/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poltronic S.A.
18:16  brak uprawnień Poltronic chce wypłacić 0,08 zł dywidendy na akcję
18:12 POLTRONIC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poltronic S.A.
18:07 POLTRONIC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poltronic S.A.
16/05/22 14:44  brak uprawnień POLTRONIC SA (3/2022) Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 roku spółki Poltronic SA
18/03/22 19:39  brak uprawnień POLTRONIC SA (2/2022) Raport roczny za 2021 rok spółki Poltronic SA
31/01/22 09:41  brak uprawnień POLTRONIC SA (1/2022) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
15/11/21 14:32  brak uprawnień POLTRONIC SA (9/2021) Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 roku spółki Poltronic SA
12/11/21 19:42  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B, C, D, E, F, G, H, I i M oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki POLTREG S.A.
16/08/21 14:57  brak uprawnień POLTRONIC SA (8/2021) Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 roku spółki Poltronic SA
22/07/21 16:45 POLTRONIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ POLTRONIC SA w dniu 22 lipca 2021 roku.