info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.21, godz. 16:32
kontakt
POLTRO

Komunikaty

31/01/24 08:25 brak uprawnień POLTRONIC SA (1/2024) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
14/11/23 12:52 brak uprawnień POLTRONIC SA (11/2023) Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 roku spółki Poltronic SA
11/10/23 17:15 brak uprawnień POLTRONIC SA (10/2023) Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i 2024
14/08/23 10:47 brak uprawnień POLTRONIC SA (9/2023) Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 roku spółki Poltronic S.A.
26/06/23 14:24 brak uprawnień POLTRONIC SA (8/2023) Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Poltronic S.A.
15/06/23 15:58 brak uprawnień POLTRONIC SA (7/2023) Rezygnacja osoby nadzorującej
11/05/23 15:33 POLTRONIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ POLTRONIC SA w dniu 10 maja 2023 roku.
14:30 brak uprawnień POLTRONIC SA (5/2023) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022
14:24 brak uprawnień POLTRONIC SA (4/2023) Treść uchwał podjętych przez ZWZ POLTRONIC S.A. w dniu 10 maja 2023 roku
13/04/23 19:18 POLTRONIC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poltronic S.A.
18:58 brak uprawnień Poltronic planuje wypłacić 0,08 zł dywidendy na akcję
18:52 brak uprawnień POLTRONIC SA (3/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poltronic S.A.
20/03/23 17:50 brak uprawnień POLTRONIC SA (2/2023) Raport roczny za 2022 rok spółki Poltronic S.A.
30/01/23 13:18 brak uprawnień POLTRONIC SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
14/11/22 14:45 brak uprawnień POLTRONIC SA (8/2022) Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 roku spółki Poltronic S.A.