info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 05:37
kontakt
MEGAR

Komunikaty

23/11/21 09:06 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
01/10/21 08:39  brak uprawnień MEGARON SA (2/2021) Megaron Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
24/09/21 10:18 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
30/07/21 13:37  brak uprawnień MEGARON SA (1/2021) Megaron Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
12:12 MEGARON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 30 lipca 2021r.
12:01 MEGARON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 30 lipca 2021r.
09/07/21 14:45 MEGARON S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A.
05/07/21 19:52 MEGARON S.A.: Ustalenie składu osobowego Zarządu i powołanie członków Zarządu Megaron S.A.
04/07/21 16:15 MEGARON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 30 lipca 2021r.
28/06/21 12:53 MEGARON S.A.: Wybór Rady Nadzorczej Megaron S.A.
12:46 MEGARON S.A.: Wypłata dywidendy z zysku za rok 2020.
12:40  brak uprawnień Megaron wypłaci 0,37 zł dywidendy na akcję
12:32 MEGARON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 28 czerwca 2021r.
12:24 MEGARON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 28 czerwca 2021r.
18/06/21 11:53 MEGARON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 28 czerwca 2021r.- korekta