info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 16:58
kontakt
MEGAR

Komunikaty

25/11/22 08:12 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
27/09/22 08:15 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
31/08/22 12:37 MEGARON S.A.: Informacja poufna
16/07/22 13:52 MEGARON S.A.: Wybór Członków KomitetuWybór Członków Komitetu Audytu Megaron S.A. Audytu Megaron S.A.
15/07/22 14:19 MEGARON S.A.: Rezygnacja z funkcji Członka Komitetu Audytu Megaron S.A.
29/06/22 10:23 MEGARON S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A. - korekta
28/06/22 13:03 MEGARON S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.
12:59 MEGARON S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.
12:58  brak uprawnień Megaron wypłaci 0,20 zł dywidendy na akcję
12:54 MEGARON S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.
12:52 MEGARON S.A.: Wypłata dywidendy z zysku za rok 2021
12:47 MEGARON S.A.: Treść uchwał podjętych i nie podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 28 czerwca 2022r.
12:32 MEGARON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 28 czerwca 2022r.
27/06/22 14:33 MEGARON S.A.: Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego oraz Członka Komitetu Audytu Megaron S.A.
14:31 MEGARON S.A.: Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.