info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 07:20
kontakt
VISTAL

Komunikaty

30/06/22 15:10 VISTAL GDYNIA S.A.: Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A.
14:55 VISTAL GDYNIA S.A.: Otrzymanie informacji o wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Eko Sp. z o.o. w restrukturyzacji
29/06/22 18:30 VISTAL GDYNIA S.A.: Złożenie wniosku o zmianę układu przyjętego w postępowaniu sanacyjnym Spółki
28/06/22 14:55 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji stalowej przez spółkę zależną Vistal Pref Sp. z o.o.
24/06/22 22:20 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
22/06/22 11:56 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na wykonanie prac remontowych
07/06/22 19:37 VISTAL GDYNIA S.A.: Informacja o powołaniu Członków Zarządu Vistal Gdynia S.A. nowej kadencji
19:34 VISTAL GDYNIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 7 czerwca 2022 r.
19:30 VISTAL GDYNIA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w dniu 7 czerwca 2022 r.
19:24 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
30/05/22 17:18 VISTAL GDYNIA S.A.: VISTAL GDYNIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/22 12:49 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie usług remontowych
12:43 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
10/05/22 12:29 VISTAL GDYNIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11:13 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie aneksów do umowy na wykonanie prac remontowych