info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.27, godz. 01:50
kontakt
TELEMED

Komunikaty

18/11/21 19:53 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Informacja o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w przetargu
15/11/21 18:23 brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (11/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021r.
16/08/21 15:41 brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (10/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021r.
30/06/21 11:02 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZ Telemedycyny Polskiej w dniu 29 czerwca 2021 r.
10:55 brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (9/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
25/06/21 15:09 brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (8/2021) Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
22/06/21 18:16 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
09/06/21 19:09 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
02/06/21 15:46 brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał
15:39 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał
31/05/21 14:32 brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (6/2021) Skonsolidowany raport roczny za 2020 r.
14:29 brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (5/2021) Jednostkowy raport roczny za 2020 r.
17/05/21 15:55 brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (4/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021r.
15/02/21 18:50 brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (3/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 r. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna
08/02/21 18:12 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Zawarcie umowy na dostawę i obsługę urządzeń telemedycznych