info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.04, godz. 17:45
kontakt
TELEMED

Komunikaty

03/10/23 08:19 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej
26/09/23 13:53 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Informacja o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu ofertowym realizacji projektu pt. "Rozwój i integracja technologii oraz urządzeń w zakresie telemetrii kardiologicznej i medycznych procedur badawczych w procesach wspomagania diagnostyki i monitoringu schorzeń sercowo-naczyniowych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji"
14/08/23 20:46  brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (8/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
21/07/23 15:32 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Informacja o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w przetargu realizowanym w ramach konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.
30/06/23 09:53 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 r.
09:47  brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (7/2023) Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2023 r.
15/06/23 09:32 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Zawarcie umowy w zakresie telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca - część II
07/06/23 11:03 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Zawarcie umowy w zakresie telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca.
02/06/23 20:33  brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał
31/05/23 17:08  brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (5/2023) Skonsolidowany raport roczny za 2022 r.
17:06  brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (4/2023) Jednostkowy raport roczny za 2022 r.
28/02/23 14:39 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Zawarcie umowy z PZU Zdrowie S.A.
14/02/23 17:46  brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022r.
17/01/23 11:04  brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (1/2023) Harmonogram publikowania raportów w roku 2023
06/12/22 14:18 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Zawarcie umowy o świadczenie usług teleopieki dla mieszkańców Wrocławia