info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.18, godz. 12:30
kontakt
AZTEC

Komunikaty

10/07/24 13:51 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej Aztec UK
05/07/24 13:36 brak uprawnień Spółka zależna Aztec International wypłaci 50 tys. GBP dywidendy za 2023 r.
13:21 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Decyzja o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną Aztec UK
15/05/24 12:41 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (11/2024) Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 15.05.2024 r.
12:13 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 15.05.2024 r.
14/05/24 10:22 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (10/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
18/04/24 12:19 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (9/2024) Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu
15/04/24 12:17 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (8/2024) Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu
11/04/24 11:42 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (7/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
04/04/24 12:58 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (6/2024) Projekty uchwał na ZWZ na dzień 15.05.2024 r.
12:48 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (5/2024) Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 15.05.2024 r.
11:44 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 maja 2024 r.
11:24 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (4/2024) Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2023
11:00 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (3/2024) Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2023
14/02/24 12:12 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku