info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 03:39
kontakt
AZINTER

Komunikaty

30/11/21 13:27  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (15/2021) Podpisanie umowy z firmą audytorską
10/11/21 10:42  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (14/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
09/09/21 12:11  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (13/2021) Powołanie Członka Zarządu Spółki
12/08/21 11:15  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (12/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
27/07/21 14:23 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Otrzymanie decyzji o częściowym umorzeniu Subwencji PFR 1.0
20/07/21 15:51 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Zawarcie istotnego kontraktu
15:43 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Zawarcie istotnego kontraktu
30/06/21 11:40 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz 2022
18/06/21 13:57 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Zawarcie istotnego kontraktu
16/06/21 18:10  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii D spółki AZTEC INTERNATIONAL S.A.
15/06/21 17:58  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AZTEC INTERNATIONAL S.A.
24/05/21 15:10 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D na rynek NewConnect
19/05/21 15:40 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Rozpoczęcie negocjacji z kluczowym klientem
13/05/21 10:29  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (11/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
12/05/21 14:20  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (10/2021) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020