info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 22:44
kontakt
KINOPL

Komunikaty

07/12/21 14:25 Kino Polska TV S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze po��czenia z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o.
03/12/21 17:35 Kino Polska TV S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Kino Polska TV S.A.
25/11/21 15:44 Kino Polska TV S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 25 listopada 2021 r.
15:27 Kino Polska TV S.A.: Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 25 listopada 2021 r.
24/11/21 11:34 Kino Polska TV S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
23/11/21 15:17 Kino Polska TV S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o.
18/11/21 00:03 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/11/21 14:28  brak uprawnień Grupa Kino Polska TV szacuje, że w III kw. miała blisko 11 mln zł zysku netto
14:17 Kino Polska TV S.A.: Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 r.
29/10/21 09:23 Kino Polska TV S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
24/09/21 18:03 Kino Polska TV S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR
20/09/21 18:56  brak uprawnień Canal+ ma umowę zakupu 70 proc. SPI International, głównego akcjonariusza Kino Polska TV (opis)
17:24  brak uprawnień Canal+ ma umowę zakupu 70 proc. SPI International B.V, głównego akcjonariusza Kino Polska TV
17:05 Kino Polska TV S.A.: Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży akcji dotyczącej nabycia 70% akcji w kapitale zakładowym większościowego akcjonariusza Kino Polska TV S.A.
19/08/21 00:03 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego