info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 11:25
kontakt
KINOPL

Komunikaty

01/07/22 13:50 Kino Polska TV S.A.: Informacja o dywidendzie od spółki zależnej
29/06/22 16:12 Kino Polska TV S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
16:08  brak uprawnień Kino Polska TV wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję
16:01 Kino Polska TV S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie podziału zysku
15:56 Kino Polska TV S.A.: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
13/06/22 19:16 Kino Polska TV S.A.: Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021
03/06/22 14:35 Kino Polska TV S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
13:16  brak uprawnień Zarząd Kino Polska TV rekomenduje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję
13:10 Kino Polska TV S.A.: Wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2021
02/06/22 07:04  brak uprawnień Canal+ nabył w wezwaniu 168.841 akcji spółki Kino Polska TV
01/06/22 22:43 Kino Polska TV S.A.: Zawiadomienie o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
22:34 Kino Polska TV S.A.: Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR
26/05/22 13:07  brak uprawnień Kino Polska TV nie obawia się fluktuacji na rynku reklamy; zmiana grupy widowni komercyjnej korzystna
20/05/22 18:16  brak uprawnień Grupa Kino Polska TV miała w I kw. 2022 r. 12,7 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami
17:10 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego