info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.03, godz. 14:59
kontakt
EUROSNAC

Komunikaty

15/09/23 12:17 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji pana Marcina Kłopocińskiego
12/09/23 15:51 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SAZawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA
13:50 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Tomasza Wlazło
11:54  brak uprawnień EUROSNACK SA (11/2023) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
28/08/23 13:34 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13:16  brak uprawnień EUROSNACK SA (10/2023) Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydziale akcji serii O
14/08/23 17:24  brak uprawnień EUROSNACK SA (9/2023) Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 roku spółki Eurosnack SA
30/06/23 16:41  brak uprawnień Eurosnack wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję
16:35 EUROSNACK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ EUROSNACK SA w dniu 30 czerwca 2023 roku.
16:25  brak uprawnień EUROSNACK SA (8/2023) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eurosnack SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022
16:20  brak uprawnień EUROSNACK SA (7/2023) Treść uchwał podjętych przez ZWZ EUROSNACK S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku
21/06/23 16:14 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji pana Marcina Kłopocińskiego
16:07 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
07/06/23 19:14 EUROSNACK S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku
19:04  brak uprawnień EUROSNACK SA (6/2023) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku