info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.26, godz. 12:15
kontakt
WERTHOL

Komunikaty

23/09/22 17:23 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (14/2022) Rezygnacja członka zarządu
13/09/22 19:50 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (13/2022) Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki
08/09/22 19:21 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (12/2022) Powołanie członka zarządu
14/08/22 17:14 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (11/2022) Raport okresowy za III kwartał 2021/2022
13/07/22 16:18 WERTH-HOLZ S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10.07.2015 r.
29/06/22 21:06 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (10/2022) Powołanie członka zarządu
21/06/22 08:36 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki WERTH-HOLZ S.A.
15/05/22 01:49 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (9/2022) Raport okresowy za II kwartał 2021/2022
31/03/22 21:13 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (8/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2022 r.
21:03 WERTH-HOLZ S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2022 r.
24/03/22 16:50 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (7/2022) Oddelegowanie członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu
04/03/22 01:04 WERTH-HOLZ S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2022 r.
00:36 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2022 r.
01/03/22 12:37 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (5/2022) Opinia audytora do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.
28/02/22 22:14 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (4/2022) Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.