info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.18, godz. 11:58
kontakt
WERTHHOLZ

Komunikaty

15/05/24 18:14 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (7/2024) Raport okresowy za II kwartał 2023/2024
28/03/24 21:49 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (6/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 marca 2024 r.
21:41 WERTH-HOLZ S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 marca 2024 r.
01/03/24 18:25 WERTH-HOLZ S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 28 marca 2024 r.
17:56 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (5/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 28 marca 2024 r.
26/02/24 19:32 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (4/2024) Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2022/2023 obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
18:59 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (3/2024) Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2022/2023 obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
14/02/24 21:35 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (2/2024) Raport okresowy za I kwartał 2023/2024
12/02/24 21:47 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (1/2024) Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
21:38 WERTH-HOLZ S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
14/11/23 17:47 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (12/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022/2023
12/10/23 19:14 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (11/2023) Powołanie osoby nadzorującej
04/10/23 21:49 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (10/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024 obejmującym okres 01.10.2023r. ? 30.09.2024r.
12:26 brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (9/2023) Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki
28/09/23 18:46 WERTH-HOLZ S.A.: Zawarcie umów kredytowych