info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.22, godz. 15:19
kontakt
ATCCAR

Komunikaty

15/04/24 18:26  brak uprawnień ATC-CARGO SA (3/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.
06/03/24 16:25 ATC CARGO S.A.: Rozpoczęcie wyłącznych negocjacji dotyczących Loconi Intermodal S.A.
14/02/24 17:34  brak uprawnień ATC-CARGO SA (2/2024) Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za IV kwartał 2023 roku
31/01/24 15:08 ATC CARGO S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2023 roku
24/01/24 13:48  brak uprawnień ATC-CARGO SA (1/2024) Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
28/12/23 13:07  brak uprawnień ATC Cargo zakończyło przegląd opcji strategicznych
12:55 ATC CARGO S.A.: Zakończenie przeglądu opcji strategicznych
14/11/23 14:31  brak uprawnień ATC-CARGO SA (12/2023) Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za III kwartał 2023 roku
06/11/23 17:35 ATC CARGO S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2023 roku
14/08/23 14:38  brak uprawnień ATC-CARGO SA (11/2023) Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za II kwartał 2023 roku
28/07/23 16:05 ATC CARGO S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał 2023 roku.
13/07/23 17:04  brak uprawnień ATC-CARGO SA (10/2023) Rejestracja zmian Statutu oraz tekstu jednolitego Statutu.
30/06/23 17:00 ATC CARGO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 30 czerwca 2023 roku
16:32  brak uprawnień ATC-CARGO SA (9/2023) Uchwały podjęte i uchwały niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30-06- 2023 r. oraz zmiany Statutu i ustalenie tekstu jednolitego Statutu.
15:41  brak uprawnień ATC-CARGO SA (8/2023) Podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. o wypłacie dywidendy