info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 10:31
kontakt
ATCCAR

Komunikaty

14/11/22 17:11  brak uprawnień ATC-CARGO SA (16/2022) Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za III kwartał 2022 roku
16/08/22 17:57  brak uprawnień ATC-CARGO SA (15/2022) Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za II kwartał 2022 roku
30/06/22 16:02 ATC CARGO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 30 czerwca 2022 roku
15:53  brak uprawnień ATC-CARGO SA (14/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 r. wraz z informacją o odstąpieniu od podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad
03/06/22 12:11  brak uprawnień ATC-CARGO SA (13/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
11:59 ATC CARGO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
31/05/22 18:23 ATC CARGO S.A.: Informacja o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariuszy Spółki, których łączy porozumienie.
18:13 ATC CARGO S.A.: Informacja o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez Akcjonariusza Spółki
27/05/22 16:23 ATC CARGO S.A.: Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2021
12:58 ATC CARGO S.A.: Informacja o zmniejszeniu ilości akcji posiadanych przez akcjonariusza Spółki do poziomu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów
26/05/22 17:44 ATC CARGO S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2021
25/05/22 17:40  brak uprawnień ATC-CARGO SA (12/2022) Raport roczny ATC Cargo S.A. za 2021 rok
23/05/22 15:42 ATC CARGO S.A.: Wyrażenie przez Zarząd ATC Cargo S.A. zgody na zbycie przez Akcjonariusza 1.250.000 akcji imiennych serii A
20/05/22 11:58  brak uprawnień ATC-CARGO SA (11/2022) Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2021 rok
18/05/22 15:49  brak uprawnień ATC-CARGO SA (10/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.