info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.28, godz. 03:39
kontakt
VENINC

Komunikaty

21/11/22 16:37 Unfold.vc ASI: Podwyższenie kapitału zakładowego w Incredible Machines sp. z o.o.
15/11/22 18:02 Unfold.vc ASI: Unfold.vc ASI formularz raportu kwartalnego
16:47 Unfold.vc ASI: Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku
14/11/22 19:45 Unfold.vc ASI: Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji serii H Emitenta
17:11 Unfold.vc ASI: Unfold.vc ASI formularz raportu kwartalnego
17:07 Unfold.vc ASI: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie progu o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
10/11/22 17:24 Unfold.vc ASI: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii H Emitenta
12:54  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki UNFOLD.VC ASI
17/10/22 15:26 Unfold.vc ASI: Wydanie 461 656 akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
13/10/22 10:57 Unfold.vc ASI: Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii H Emitenta
04/10/22 16:00  brak uprawnień Unfold.vc ASI wraz z innymi inwestorami zawarło umowę inwestycyjną z Intelliseq
15:42 Unfold.vc ASI: Podpisanie Umowy Inwestycyjnej ze spółką portfelową Intelliseq S.A.
15/09/22 20:22 Unfold.vc ASI: Informacja o transakcji objęcia akcji Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
17:51 Unfold.vc ASI: Otrzymanie oświadczeń o objęciu akcji serii H
12/09/22 18:37 Unfold.vc ASI: Unfold.vc ASI formularz raportu półrocznego