info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.03, godz. 04:26
kontakt
FALCON

Komunikaty

14/11/23 21:11 brak uprawnień FALCON 1 GREEN WORLD SA (9/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
27/10/23 14:29 brak uprawnień FALCON 1 GREEN WORLD SA (8/2023) Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego
13/09/23 21:26 brak uprawnień FALCON 1 GREEN WORLD SA (7/2023) Powołanie członka zarządu Spółki i rezygnacja z funkcji prezesa zarządu Spółki
14/08/23 21:20 brak uprawnień FALCON 1 GREEN WORLD SA (6/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
11/08/23 19:56 brak uprawnień FALCON 1 GREEN WORLD SA (5/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2023r.
31/05/23 22:51 brak uprawnień FALCON 1 GREEN WORLD SA (4/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
14/02/23 10:39 brak uprawnień FALCON 1 GREEN WORLD SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
28/01/23 13:51 brak uprawnień FALCON 1 GREEN WORLD SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023
14/11/22 10:13 brak uprawnień FALCON 1 GREEN WORLD SA (16/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r
20/09/22 10:45 brak uprawnień FALCON GAMES SA (15/2022) Rejestracja zmian w statucie
16/08/22 15:38 brak uprawnień FALCON GAMES SA (14/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r
12/08/22 21:52 brak uprawnień FALCON GAMES SA (13/2022) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za II kwartał 2022r.
11/07/22 16:36 EASTSIDECAPITAL S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów
01/07/22 16:39 brak uprawnień FALCON GAMES SA (12/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Falcon Games S.A., które odbyło się w dniu 30.06.2022r.
03/06/22 20:40 EASTSIDECAPITAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA Falcon Games S.A. na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał