info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:16
kontakt
MAXIMUS

Komunikaty

30/06/22 23:35 MAXIMUS: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku
23:31  brak uprawnień MAXIMUS SA (16/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
23:29  brak uprawnień MAXIMUS SA (15/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
03/06/22 10:02  brak uprawnień MAXIMUS SA (14/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
09:59 MAXIMUS: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
31/05/22 23:37  brak uprawnień MAXIMUS SA (13/2022) Raport roczny za rok obrotowy 2021
27/05/22 16:16  brak uprawnień MAXIMUS SA (12/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021
16/05/22 18:35  brak uprawnień MAXIMUS SA (11/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
25/02/22 23:46 MAXIMUS: Transakcje dokonane przez Prezesa Zarządu
21:11 MAXIMUS: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
20:59 MAXIMUS: Zawarcie umowy pożyczki
20:50 MAXIMUS: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
24/02/22 21:07 MAXIMUS: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpoczętym w dniu 14 lutego 2022 r.
20:43 MAXIMUS: Transakcja dokonana przez byłego Prezesa Zarządu
20:08 MAXIMUS: Rozliczenie ceny sprzedaży nieruchomości