info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.08, godz. 07:15
kontakt
DEKPOL

Komunikaty

06/12/22 18:33 DEKPOL S.A.: DEKPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:58 DEKPOL S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku - uzupełnienie
09:52 DEKPOL S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku
07:08 DEKPOL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy linii wielocelowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
29/11/22 20:40 DEKPOL S.A.: Otrzymanie pozwolenia na budowę III etapu osiedla budynków wielorodzinnych w ramach projektu "Osiedle Kociewskie"
28/11/22 08:08 DEKPOL S.A.: DEKPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/11/22 23:05 DEKPOL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane dwóch hal magazynowych w Kolbudach
18/11/22 18:54 DEKPOL S.A.: Wybór oferty spółki zależnej Emitenta na budowę Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu
17/11/22 16:30 DEKPOL S.A.: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2022 roku
14/11/22 21:17 DEKPOL S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie budowy hali magazynowej w Swadzimiu, pow. Poznań
11/10/22 08:45  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2022 roku (tabela, aktl.)
10/10/22 11:14  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2022 roku (tabela)
04/10/22 07:07  brak uprawnień Dekpol obniżył cele sprzedażowe na 2022 rok; chce sprzedać 320 lokali
03/10/22 23:20 DEKPOL S.A.: Informacja o sprzedaży lokali w III kwartale 2022 roku oraz aktualizacja celów sprzedażowych na rok 2022
29/09/22 23:45 DEKPOL S.A.: DEKPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego