info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.27, godz. 14:43
kontakt
LAURENP

Komunikaty

22/08/23 14:38 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej
11/08/23 19:55  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (16/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
21/07/23 20:28  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (15/2023) Zakończenie subskrypcji akcji serii K
20:22  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (14/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
03/07/23 12:41 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r.
30/06/23 19:00  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (13/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku
22/06/23 15:18 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Rejestracja przez Sąd połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
02/06/23 14:16 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku
13:44  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (12/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku
31/05/23 23:55  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (11/2023) Raport roczny Spółki za rok 2022
23/05/23 19:35  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (10/2023) Zmiana adresu siedziby Emitenta
12/05/23 11:19 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 9 maja 2023 r.
09/05/23 20:14  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (8/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 maja 2023 roku
18/04/23 18:13  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (7/2023) Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
17/04/23 18:49  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (6/2023) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Lauren Peso Polska S.A. ze spółką zależną, tj. Polymertech sp. z o.o.