info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 02:49
kontakt
BLACKPE

Komunikaty

14/11/22 19:02  brak uprawnień BLACK PEARL SA (19/2022) Periodic report for the third quarter of 2022.Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
04/11/22 12:52  brak uprawnień BLACK PEARL SA (18/2022) Dividend payment announcement for 2021. Ogłoszenie o wypłacie dywidendy za rok 2021.
28/09/22 21:56 BLACK PEARL S.A.: List of shareholders over 5% present at the Extraordinary General Meeting of Black Pearl S.A.Lista akcjonariuszy powyżej 5% obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A.
21:49  brak uprawnień BLACK PEARL SA (17/2022) Changes in the Supervisory Board of Black Pearl S.A. Zmiany w Radzie Nadzorczej Black Pearl S.A.
21:46  brak uprawnień BLACK PEARL SA (16/2022) Approval by the Extraordinary General Meeting of Black Pearl S.A. the mechanism of self-payment of dividends. Zatwierdzenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzen
21:41  brak uprawnień BLACK PEARL SA (15/2022) Approval by the General Meeting of the mechanism of self-payment of dividends and the text of other resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of
15/09/22 18:07  brak uprawnień BLACK PEARL SA (14/2022) Information on changing the method of dividend payment. Informacja w sprawie zmiany sposobu wypłaty dywidendy
09/09/22 17:40  brak uprawnień BLACK PEARL SA (13/2022) Supplementing the agenda of the Extraordinary General Meeting convened for September 28th, 2022 at the request of the shareholder of the Company Uzupełnienie p
17:36 BLACK PEARL S.A.: Supplementing the agenda of the Extraordinary General Meeting convened for September 28th, 2022 at the request of the shareholder of the CompanyUzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.09.2022 r. na żądanie akcjonariusza Spółki
16:53 BLACK PEARL S.A.: Notification of completion of the portfolio review and decision to sell some of the assets.Zawiadomienie o zakończeniu przeglądu portfela i podjęciu decyzji o zbyciu części aktywów.
01/09/22 20:13  brak uprawnień BLACK PEARL SA (12/2022) Convening of an Extraordinary General Meeting on September 28th, 2022. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.09.2022 r.
20:06 BLACK PEARL S.A.: Convening of an Extraordinary General Meeting on September 28th, 2022.Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.09.2022 r.uzupełnienie.
17:34 BLACK PEARL S.A.: Convening of an Extraordinary General Meeting on September 28th, 2022.Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.09.2022 r.
24/08/22 19:16 BLACK PEARL S.A.: Notification of the decision made by the Issuer to analyze and organize the portfolio in order to focus on activities aimed at the greatest increase in value.Zawiadomienie o podjęciu przez Emitenta decyzji o dokonaniu analizy i uporządkowaniu portfela w celu koncentracji na działaniach zmierzających do największego wzrostu wartości.
16/08/22 14:58  brak uprawnień BLACK PEARL SA (11/2022) Periodic report for the second quarter of 2022. Raport okresowy za II kwartał 2022 roku