info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.28, godz. 03:08
kontakt
APIS

Komunikaty

25/11/22 22:33 APIS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przed podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.
22:25 APIS S.A.: Korekta raportu nr 10/2022
24/11/22 22:19 APIS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przed podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze
23/11/22 23:10 APIS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przed podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.
14/11/22 21:29 APIS S.A.: Informacja o nowej inwestycji budowlanej pod Warszawą.
21:26  brak uprawnień APIS SA (16/2022) Sprostowanie do raportu EBI nr 15/2022.
17:41  brak uprawnień APIS SA (15/2022) Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą.
17:38  brak uprawnień APIS SA (14/2022) Raport kwartalny APIS S.A. za III kwartał 2022 roku.
16/08/22 17:27  brak uprawnień APIS SA (13/2022) Raport kwartalny APIS S.A. za II kwartał 2022 roku.
04/08/22 12:47 APIS S.A.: Informacja o uzyskaniu zaliczki z NCBR na realizację projektu w ramach programu GameINN
03/08/22 08:08 APIS S.A.: Dotyczy projektu POIR.01.01.01-00-0648/21
01/07/22 10:51 APIS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ APIS S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.
10:39  brak uprawnień APIS SA (12/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APIS S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.
02/06/22 22:02 APIS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ APIS S.A. na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał.
21:52  brak uprawnień APIS SA (11/2022) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ APIS S.A. na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał.