info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 14:17
kontakt
APIS

Komunikaty

07/12/21 13:09 APIS S.A.: Informacja o uzyskaniu zaliczki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
08:51 brak uprawnień APIS SA (22/2021) Informacja o uzyskaniu zaliczki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
05/12/21 21:59 brak uprawnień APIS SA (21/2021) Informacja o zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
17/11/21 20:53 brak uprawnień APIS SA (20/2021) Korekta raportu nr 19/2021 ? Raport kwartalny Apis S.A. za III kwartał 2021 roku.
15/11/21 22:44 brak uprawnień APIS SA (19/2021) Raport okresowy Apis S.A. za III kwartał 2021 roku.
15/10/21 17:51 brak uprawnień APIS SA (18/2021) Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą.
28/09/21 10:00 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki APIS S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
27/09/21 22:31 brak uprawnień APIS SA (17/2021) Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie ?Projekty B+R przedsiębiorstw? Konkurs: 1/1.1.1/2021 ? Szybka ś
22:20 brak uprawnień APIS SA (16/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 września 2021 r.
22:15 APIS S.A.: Lista akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 24 września 2021 roku, posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów
08/09/21 22:13 brak uprawnień APIS SA (15/2021) Informacja o zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
21/08/21 20:59 brak uprawnień APIS SA (14/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 września 2021 r.
20:52 APIS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 września 2021 r.
13/08/21 20:45 brak uprawnień APIS SA (13/2021) Raport okresowy Apis S.A. za II kwartał 2021 roku.
02/08/21 18:11 brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - APIS