info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.04, godz. 20:33
kontakt
NOTORIA

Komunikaty

29/05/23 14:27 brak uprawnień Akcjonariusz Notoria Serwis chce wypłaty 0,2 zł dywidendy na akcję
14:12 NOTORIA SERWIS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14:06 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (10/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13:42 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (9/2023) Projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
13:27 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (8/2023) Raport roczny za 2022 rok
08/05/23 16:15 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (6/2023) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
20/03/23 10:24 NOTORIA SERWIS S.A.: Zestawienie transakcji na akcjach
08/03/23 10:46 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (5/2023) Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii E
07/03/23 17:19 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki NOTORIA SERWIS S.A.
27/02/23 14:58 NOTORIA SERWIS S.A.: Zestawienie transakcji na akcjach
14/02/23 17:50 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (4/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
10/02/23 09:39 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (3/2023) Wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
09/02/23 19:24 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki NOTORIA SERWIS S.A.
16/01/23 16:17 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (2/2023) Wniosek o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
12:06 NOTORIA SERWIS S.A.: Nabycie akcji przez Akcjonariusza