info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 17:22
kontakt
NOTORIA

Komunikaty

29/06/22 16:28 NOTORIA SERWIS S.A.: Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku
16:20 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (12/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, życiorys nowego członka Rady Nadzorczej
16:09 brak uprawnień Notoria Serwis wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję
16:02 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (11/2022) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021
15:54 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (10/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - podjęte uchwały
02/06/22 21:57 NOTORIA SERWIS S.A.: Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 29.06.2022
21:46 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (9/2022) Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 29.06.2022
26/05/22 13:30 NOTORIA SERWIS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13:18 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (8/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11:30 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (7/2022) Projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
10:54 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (6/2022) Raport roczny za 2021 rok
11/05/22 16:42 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (5/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
09/05/22 18:35 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (4/2022) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
14/02/22 17:18 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (3/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
11/02/22 18:17 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (2/2022) Powołanie Zarządu na kolejną kadencję