info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 02:29
kontakt
IBSM

Komunikaty

24/11/22 16:12 Noble Financials S.A.: Korekta raportu nr 14/2022 dotyczącego zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
22/11/22 17:29 Noble Financials S.A.: Noble Financials S.A. formularz raportu kwartalnego
09/11/22 14:50 Noble Financials S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Noble Financials S.A. za III kwartał 2022 roku
08/11/22 14:37 Noble Financials S.A.: Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Financials S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Financials S.A. w dniu 8 listopada 2022 roku.
14:33 Noble Financials S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Noble Financials S.A. w dniu 8 listopada 2022 roku
25/10/22 16:04 Noble Financials S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
21/10/22 15:04 Noble Financials S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwały
07/10/22 09:48 Noble Financials S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
06/10/22 12:31 Noble Financials S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
16/09/22 10:18 Noble Financials S.A.: Konwersja akcji zwykłych na akcje na okaziciela
14/09/22 17:23 Noble Financials S.A.: Noble Financials S.A. formularz raportu półrocznego
10:22 Noble Financials S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
13/09/22 15:31 Noble Financials S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Noble Financials S.A.
04/07/22 14:47 Noble Financials S.A.: Wybór biegłego uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
30/06/22 18:20  brak uprawnień GPW: Komunikat : NOBLE FINANCIALS