info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 07:03
kontakt
EKO_EXP

Komunikaty

30/06/22 09:18 EKO EXPORT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 29.06.2022 r.
09:12 EKO EXPORT S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2022 r.
03/06/22 13:30 EKO EXPORT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 29 czerwca 2022 r.
31/05/22 11:41 EKO EXPORT S.A.: Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych.
27/05/22 17:59 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/05/22 21:21 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A.
21:17 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A.
30/04/22 00:09 EKO EXPORT S.A.: Zmiana daty przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2022.
06/04/22 15:15 EKO EXPORT S.A.: Informacja w przedmiocie wpływu sytuacji polityczno-gospodarczej związanej z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.
01/04/22 18:48 EKO EXPORT S.A.: Wstępne przychody za pierwszy kwartał 2022 roku.
25/01/22 09:04 EKO EXPORT S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku.
30/12/21 09:11 EKO EXPORT S.A.: Wstępne przychody za IV kwartał 2021 roku i cały 2021 rok.
14/12/21 10:46 EKO EXPORT S.A.: Potwierdzenie zamówienia na dostawy mikrosfer dla Partnera z branży odlewniczej z Niemiec na pierwsze półrocze 2022 r. oraz do zakładów pozaeuropejskich Koncernu, tj. w USA, Brazylii, Korei Płd., Tajwanu na cały rok 2022.
06/12/21 14:12 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie umowy generalnej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. o udzielenie gwarantowanych przez Skarb Państwa płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych.
03/12/21 13:43 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie znaczącej umowy.