info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 16:34
kontakt
EKO_EXP

Komunikaty

25/11/22 18:54 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/22 14:04 EKO EXPORT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 12 grudnia 2022 r.
10/11/22 17:57 EKO EXPORT S.A.: Wsparcie finansowania spółki przez akcjonariuszy założycieli.
04/11/22 08:54 EKO EXPORT S.A.: Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w rok 2023 na rynek Europy Zachodniej.
08:44 EKO EXPORT S.A.: Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w rok 2023 na rynek Europy Zachodniej.
02/11/22 12:36 EKO EXPORT S.A.: Wznowienie obrotu akcjami Spółki.
12:22  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki EKO EXPORT S.A.
11:50 EKO EXPORT S.A.: Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w roku 2023 do krajów Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania).
29/10/22 09:30 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/10/22 20:29 EKO EXPORT S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze 2022 roku.
14/10/22 18:21 EKO EXPORT S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze 2022 roku.
04/10/22 14:49 EKO EXPORT S.A.: Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
12:41  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki EKO EXPORT
08:58 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie aneksów do umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.
29/09/22 08:50 EKO EXPORT S.A.: Wstępne przychody za trzy kwartały 2022 roku.