info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 14:02
kontakt
EKO_EXP

Komunikaty

06/12/21 14:12 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie umowy generalnej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. o udzielenie gwarantowanych przez Skarb Państwa płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych.
03/12/21 13:43 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie znaczącej umowy.
02/12/21 09:00 EKO EXPORT S.A.: Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w roku 2022 na rynek Europy Zachodniej.
16/11/21 09:52 EKO EXPORT S.A.: Ustalenie zakresu dostaw na wysoko przetworzoną mikrosferę od wieloletniego Partnera handlowego z Niemiec - branża budowlana.
12/11/21 17:37 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/11/21 22:37 EKO EXPORT S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2021 roku.
04/11/21 09:12 EKO EXPORT S.A.: Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w roku 2022 do krajów Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania).
27/10/21 09:04 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie aneksu do umowy dyskontowej z ING Bank Śląski S.A.
21/10/21 08:38 EKO EXPORT S.A.: Otrzymanie zamówienia od wieloletniego Partnera holenderskiego z branży ropy i gazu na 2022 rok.
01/10/21 08:42 EKO EXPORT S.A.: Wstępne przychody za trzy kwartały 2021 roku.
30/09/21 19:25 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14:15 EKO EXPORT S.A.: Zawarcie umowy faktoringowej - faktoring odwrotny.
29/09/21 12:46 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
15/09/21 09:37 EKO EXPORT S.A.: Spłata kredytu bankowego.
30/07/21 12:24  brak uprawnień EKO EXPORT SA (1/2021) Eko Export Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021