info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.03, godz. 23:51
kontakt
ALTUS

Komunikaty

30/08/22 18:44 ALTUS S.A.: ALTUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
25/08/22 19:40 ALTUS S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.
24/08/22 18:08 ALTUS S.A.: Temat: Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołanie składu Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej.
01/07/22 12:50  brak uprawnień NSA uchylił wyrok WSA oddalający skargę Altusa na kary nałożone przez KNF
12:23 ALTUS S.A.: Skarga kasacyjna Altus w NSA
24/06/22 20:59 ALTUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Altus S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku
20:51 ALTUS S.A.: Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
20:39 ALTUS S.A.: Informacja o treści uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS S.A.
02/06/22 15:00 ALTUS S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2022 roku
27/05/22 17:40 ALTUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał
26/05/22 17:20 ALTUS S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021
06/05/22 17:10 ALTUS S.A.: ALTUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/04/22 18:43 ALTUS S.A.: ALTUS S.A.
17:44 ALTUS S.A.: ALTUS S.A.
08/04/22 20:17 ALTUS S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za rok 2021