info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.27, godz. 11:12
kontakt
ALTUS

Komunikaty

28/08/23 23:45 ALTUS S.A.: ALTUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
23:13 ALTUS S.A.: ALTUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
18:05 ALTUS S.A.: ALTUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
24/08/23 20:28 ALTUS S.A.: Informacja o zmianie terminu przekazania raportu okresowego
20:00 ALTUS S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2023 r.
29/06/23 19:29 ALTUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Altus S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku
19:24 ALTUS S.A.: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS S.A.
23/06/23 18:07 ALTUS S.A.: Wstrzymanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji Komisji Nadzoru Finansowego uzupełnienie
17:01 ALTUS S.A.: Wstrzymanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji Komisji Nadzoru Finansowego uzupełnienie
01/06/23 19:30 ALTUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał
18:54 ALTUS S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022
18:25 ALTUS S.A.: Korekta oczywistej pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 10/2023 w sprawie złożenia przez podmiot zależny wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Komisji Nadzoru Finansowego.
31/05/23 21:37 ALTUS S.A.: Złożenie przez podmiot zależny wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Komisji Nadzoru Finansowego.
24/05/23 20:46 ALTUS S.A.: Wniesienie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego
23/05/23 17:47 ALTUS S.A.: Wstrzymanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych