info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 16:25
kontakt
REMED

Komunikaty

10/11/21 16:05  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
26/10/21 16:14 REMEDIS S.A.: Powzięcie informacji o zmianie terminu zgromadzenia wierzycieli
05/10/21 19:39 REMEDIS S.A.: Powzięcie informacji o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
12/08/21 17:22  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
30/07/21 21:32 REMEDIS S.A.: Złożenie planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności oraz propozycji układowych
01/07/21 17:33 REMEDIS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w restrukturyzacji w dniu 30.06.2021 r.
30/06/21 19:51  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r. oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia punktu porządku obrad
16:30  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2021) Powołanie Prezesa Zarządu
15/06/21 16:47  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2021) Informacja o śmierci Prezesa Zarządu
02/06/21 23:05  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remedis SA w restrukturyzacji na dzień 30.06.2021 r.
REMEDIS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remedis SA w restrukturyzacji na dzień 30.06.2021 r.
13/05/21 14:57  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r.
22/03/21 20:34  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2021) Raport roczny za 2020 r.
17/03/21 15:39  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
11/03/21 14:47 REMEDIS S.A.: Otrzymanie postanowienia sądu stwierdzającego brak podstaw do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego oraz o zmianie nadzorcy sądowego