info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 06:25
kontakt
REMED

Komunikaty

30/06/22 18:57 REMEDIS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 30.06.2022 r.
18:38  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r. oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia punktu porządku obrad
22/06/22 17:20  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki REMEDIS S.A. notowanych na rynku NewConnect
20/06/22 16:24 REMEDIS S.A.: Oddalenie zażaleń na postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego
03/06/22 15:04 REMEDIS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remedis SA w restrukturyzacji na dzień 30.06.2022 r.
15:01  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remedis SA w restrukturyzacji na dzień 30.06.2022 r.
13/05/22 15:57  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
21/03/22 21:11  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2022) Raport roczny za 2021 r.
16/03/22 17:07  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok
02/02/22 17:32  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI na rynku NewConnect
01/02/22 21:41 REMEDIS S.A.: Złożenie zażalenia oraz wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego i ogłoszenie upadłości
31/01/22 14:01  brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
28/01/22 15:44 REMEDIS S.A.: Zwrot wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
18/01/22 16:22 REMEDIS S.A.: Postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego
21/12/21 16:53  brak uprawnień Remedis złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego