info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.08, godz. 04:47
kontakt
BETOMAX

Komunikaty

15/11/22 10:50 FORBUILD POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie nabywania przez Akcjonariuszy akcji Spółki.
14/11/22 20:56 FORBUILD POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. wytoczonego powództwa przeciwko Spółce i Akcjonariuszom o ustalenie nieważności umów darowizn akcji - wyrok oddalający powództwo.
15:16  brak uprawnień FORBUILD SA (11/2022) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku
03/11/22 16:31 FORBUILD POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o ustalenie utraty prawa głosu przez akcjonariuszy Spółki - oddalenie wniosku o zabezpieczenie.
28/10/22 10:26 FORBUILD POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A.
19/08/22 17:22  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - BETOMAX
17/08/22 16:01 FORBUILD POLSKA S.A.: Informacja akcjonariuszy dotycząca stanu posiadania akcji Forbuild S.A.
15:54 FORBUILD POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A.
16/08/22 14:16  brak uprawnień FORBUILD SA (10/2022) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku.
12/08/22 12:49 FORBUILD POLSKA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za II kwartały 2022 roku.
17/06/22 13:42 FORBUILD POLSKA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FORBUILD S.A. w dniu 17 czerwca 2022 roku
13:36 FORBUILD POLSKA S.A.: Otwarcie i zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. w dniu 17 czerwca 2022 roku bez dalszych czynności
13:22  brak uprawnień FORBUILD SA (9/2022) Rezygnacja osoby zarządzającej
15/06/22 11:19 FORBUILD POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. śledztwa w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości - postanowienie o rozpoznaniu zażalenia na czynności prokuratora.
13/06/22 17:56  brak uprawnień FORBUILD SA (8/2022) Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZA FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 roku