info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 19:22
kontakt
SEVENET

Komunikaty

29/06/22 07:46 SEVENET S.A.: Podpisanie istotnej umowy
22/06/22 14:16  brak uprawnień SEVENET SA (6/2022) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na lata 2021/2022 i 2022/2023
01/06/22 11:54 SEVENET S.A.: Podpisanie istotnej umowy
12/05/22 13:22  brak uprawnień SEVENET SA (5/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r. (III kwartał w roku obrotowym 2021/2022 Spółki)
04/05/22 20:58 SEVENET S.A.: Rozwoju spółki w sektorze Cyber Bezpieczeństwa
23/03/22 14:11 SEVENET S.A.: Zakończenie negocjacji dotyczących połączenia Sevenet S.A. z wydzieloną działalnością dotyczącą integracji teleinformatycznej Atenede S.A.
13:31  brak uprawnień Atende i Sevenet nie porozumiały się ws. połączenia działalności integracyjnej
21/02/22 15:17 SEVENET S.A.: Podpisanie istotnej umowy
14/02/22 20:53  brak uprawnień SEVENET SA (4/2022) Korekta raportu kwartalnego nr 3/2022 za IV kwartał 2021 r. (II kwartał w roku obrotowym 2021/2022 Spółki)
11/02/22 13:26  brak uprawnień SEVENET SA (3/2022) Raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. (II kwartał w roku obrotowym 2021/2022 Spółki)
09/02/22 14:05 SEVENET S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G i serii H na rynku New Connect po asymilacji tych akcji
12:30  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki SEVENET S.A.
08/02/22 17:12  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki SEVENET S.A.
04/02/22 15:10 SEVENET S.A.: Otrzymanie istotnego zamówienia
03/02/22 13:20 SEVENET S.A.: Podpisanie istotnego Aneksu do umowy