info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 04:00
kontakt
MPAY

Komunikaty

30/11/21 20:39 MPAY S.A.: mPay zawarł umowę na wydawanie biletów autostradowych.
24/11/21 19:44  brak uprawnień MPAY SA (25/2021) Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 i 2022
19:37 MPAY S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie umowy z Dark Pool One oraz Rafałem Zaorskim
23/11/21 21:13 MPAY S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
22/11/21 21:01 MPAY S.A.: mPay zawarł umowę z Dark Pool One oraz Rafałem Zaorskim
19/11/21 19:53  brak uprawnień mPay złożył do KNF wniosek o uchylenie decyzji ws. DM Banku BPS
19:41 MPAY S.A.: Wniosek do KNF o uchylenie decyzji oraz ponowne rozpatrzenie sprawy
14/11/21 09:17  brak uprawnień MPAY SA (24/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
08/11/21 13:48  brak uprawnień KNF sprzeciwia się nabyciu akcji DM Banku BPS przez mPay
05/11/21 19:32 MPAY S.A.: Decyzja KNF w sprawie zgłoszenia sprzeciwu co do planowanego nabycia akcji przez "mPay" S.A.
02/11/21 16:34 MPAY S.A.: Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.10.2021r.
19/10/21 17:48 MPAY S.A.: mPay S.A. podpisał aneks do warunkowej umowy sprzedaży akcji Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.
01/10/21 20:26 MPAY S.A.: Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 30.09.2021r.
29/09/21 20:40 MPAY S.A.: mPay S.A. podpisał aneks do warunkowej umowy sprzedaży akcji Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.
20/09/21 20:09 MPAY S.A.: Zawarcie umowy pomiędzy mPay S.A., a Gdańsk Transport Company S.A. oraz Intertoll Polska sp. z o.o.