info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.03, godz. 22:30
kontakt
IZOBLOK

Komunikaty

03/10/22 21:17 IZOBLOK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.
15:50  brak uprawnień IZOBLOK SA (1/2022) IZO-BLOK Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
23/09/22 17:24 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/09/22 16:55 IZOBLOK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. - uzupełnienie porządku obrad
13/09/22 19:09 IZOBLOK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.
31/08/22 23:26 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A.
23:06 IZOBLOK S.A.: IZOBLOK S.A.
30/08/22 12:01 IZOBLOK S.A.: Informacja o udzieleniu przez sąd zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 1 sierpnia 2022 r.
26/08/22 15:07 IZOBLOK S.A.: Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 sierpnia 2022 r.
23/08/22 17:05 IZOBLOK S.A.: Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2021/2022
18/08/22 16:35 IZOBLOK S.A.: Dokonanie odpisów aktualizujących na wartość udziałów spółki zależnej
12/08/22 12:33 IZOBLOK S.A.: Treść informacji udzielonej poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych
04/08/22 14:15 IZOBLOK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki IZOBLOK SA w dniu 01.08.2022 r.
02/08/22 06:50  brak uprawnień NWZ Izobloku zdecydowało o emisji akcji s. E i F
01/08/22 21:59 IZOBLOK S.A.: Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 1 sierpnia 2022 r.