info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.06, godz. 08:40
kontakt
KRVITAMI

Komunikaty

05/07/22 13:48 KRYNICA VITAMIN S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r. - korekta raportu bieżącego nr 14/2022
00:08 KRYNICA VITAMIN S.A.: Wyrok sądu w sprawie postępowania wszczętego wobec Spółki przez Creative Drink SAS z siedzibą we Francji
28/06/22 12:11 KRYNICA VITAMIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
23/06/22 19:17  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - KRVITAMIN
22/06/22 16:45 KRYNICA VITAMIN S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
11:43  brak uprawnień Krynica Vitamin nie wypłaci dywidendy za '21, poza wcześniejszą zaliczką
11:38 KRYNICA VITAMIN S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz kwot z kapitału zapasowego
08/06/22 12:45 KRYNICA VITAMIN S.A.: Sprawozdania Rady Nadzorczej przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A. zwołanemu na dzień 22 czerwca 2022 r.
06/06/22 23:06 KRYNICA VITAMIN S.A.: Odwołanie i powołanie członków Zarządu Spółki na wspólną kadencję
30/05/22 17:22 KRYNICA VITAMIN S.A.: KRYNICA VITAMIN S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
26/05/22 18:14 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 22 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
25/05/22 17:22  brak uprawnień Zarząd Krynicy Vitamin nie planuje dywidendy poza wypłaconą wcześniej zaliczką
17:12 KRYNICA VITAMIN S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz kwot z kapitału zapasowego
17/05/22 13:48 KRYNICA VITAMIN S.A.: Podpisanie umowy o współpracy dotyczącej realizacji przez Spółkę nowej inwestycji - korekta raportu bieżącego nr 8/2022
13:13 KRYNICA VITAMIN S.A.: Podpisanie umowy o współpracy dotyczącej realizacji przez Spółkę nowej inwestycji