info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.05, godz. 05:26
kontakt
KRVITAMI

Komunikaty

29/11/21 15:54  brak uprawnień Krynica Vitamin analizuje reklamację kontrahenta m.in. pod kątem decyzji o zawiązaniu rezerw
26/11/21 22:54 KRYNICA VITAMIN S.A.: KRYNICA VITAMIN S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
22:02  brak uprawnień Kontrahent poniósł 15 mln USD strat z powodu wadliwych produktów Krynicy Vitamin
20:22 KRYNICA VITAMIN S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
12/11/21 15:56 KRYNICA VITAMIN S.A.: Informacja nt. przedłużenia współpracy z liderem światowego rynku spożywczego w zakresie produkcji napojów
05/11/21 19:17 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2021 r.
06/09/21 12:59 KRYNICA VITAMIN S.A.: Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021
30/08/21 19:00  brak uprawnień Krynica Vitamin planuje wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za '21 w kwocie 1,47 zł na akcję
18:49 KRYNICA VITAMIN S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021
25/08/21 23:29 KRYNICA VITAMIN S.A.: KRYNICA VITAMIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/08/21 15:22 KRYNICA VITAMIN S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe Krynica Vitamin S.A. za I półrocze 2021 r.
13:39 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2021 roku
02/08/21 17:42 KRYNICA VITAMIN S.A.: Rejestracja połączenia Krynica Vitamin S.A. ze spółką zależną
11:20 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zawarcie umowy ramowej z Ekipa i Koral w zakresie produkcji napojów- korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 30 lipca 2021 roku
30/07/21 17:55 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zawarcie umowy ramowej z Ekipa i Koral w zakresie produkcji napojów