info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.20, godz. 18:29
kontakt
LOKABUDO

Komunikaty

15/04/24 21:26 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
14/02/24 22:55 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (2/2024) Raport okresowy Lokaty Budowlane S.A. za IV kwartał 2023 roku
29/01/24 20:14 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
15/11/23 14:47 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (15/2023) Korekta raportu kwartalny za III kwartał 2023 r. ? korekta raportu EBI nr 14/2023
14/11/23 18:27 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (14/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.
06/11/23 21:55 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (13/2023) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2023 r. ? korekta raportu EBI 1/2023
12/08/23 00:49 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (12/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 r.
07/08/23 16:43 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (11/2023) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
16:42 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (10/2023) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2023 r. ? korekta raportu EBI 1/2023
05/07/23 16:45 LOKATY BUDOWLANE S.A.: WZA - lista akcjonariuszy powyżej 5%
16:40 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (9/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Lokaty Budowlane S.A. w dniu 04.07.2023 r.
08/06/23 01:35 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.
01:28 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (8/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.
31/05/23 20:41 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (7/2023) Raport roczny za 2022 rok
08/05/23 14:11 brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (5/2023) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2023 i raportu rocznego za 2022 r. ? korekta raportu 1/2023