info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 15:12
kontakt
LOKABUDO

Komunikaty

14/11/22 17:48  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (13/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
12/10/22 16:47 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Zbycie lokalu niemieszkalnego przez spółkę zależną Emitenta
16/08/22 20:27  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (12/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
28/07/22 15:30  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (11/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
15:27 LOKATY BUDOWLANE S.A.: WZA - lista akcjonariuszy powyżej 5%
15:23  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (10/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Lokaty Budowlane S.A. w dniu 25.07.2022 r. oraz incydentalne naruszenie
05/07/22 15:59  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (9/2022) Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia wraz z projektami uchwał
15:55 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia wraz z projektami uchwał
27/06/22 19:57  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (8/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.
19:46 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.
31/05/22 20:46  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (7/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 r.
26/05/22 11:27  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (6/2022) Podpisanie umów na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2021 i 2022
16/05/22 21:34  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (5/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
11/05/22 17:54 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Aktualizacja strategii rozwoju grupy kapitałowej
17/03/22 20:30 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Informacja o przychodach z najmu spółki zależnej Emitenta