info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 19:45
kontakt
LOKABUDO

Komunikaty

27/06/22 19:57  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (8/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.
19:46 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.
31/05/22 20:46  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (7/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 r.
26/05/22 11:27  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (6/2022) Podpisanie umów na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2021 i 2022
16/05/22 21:34  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (5/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
11/05/22 17:54 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Aktualizacja strategii rozwoju grupy kapitałowej
17/03/22 20:30 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Informacja o przychodach z najmu spółki zależnej Emitenta
28/02/22 17:50  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki LOKATY BUDOWLANE S.A. na rynku NewConnect
14/02/22 22:49  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (4/2022) Raport kwartalny za IV kwartał 2021 r.
10/02/22 21:43  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (3/2022) Korekta raportu EBI 17/2021 - Raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
07/02/22 16:53  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (2/2022) Korekta raportu EBI 1/2022 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
13/01/22 20:55  brak uprawnień LOKATY BUDOWLANE SA (1/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
16/12/21 15:00 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14:25 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów
07/12/21 18:20 LOKATY BUDOWLANE S.A.: Zawarcie istotnej umowy z producentem domów modułowych